Ajánlat Rendezvények Számára

partneri csomagok

Általános Szerződési Feltételek

A K&I Group LLC (Cím: 2015 S. Tuttle Ave, Sarasota FL, 34239, Adószám: 30-0941045, Képviselő: Iványi Péter) mint Szolgáltató a Szerződésben meghatározott rendezvény marketing és médiapartneri szolgáltatás mint Szolgáltatás biztosítását vállalja a szolgáltatást megrendelő Partnerek részére.

Szerződés Pubkilákása: 2017. Február 13.
Hatályos

1. Forgalom Meghatározás

1.1. Szolgáltató: K&I Group LLC - Cím: 2015 S. Tuttle Ave, Sarasota FL, 34239, Adószám: 30-0941045
1.2. ÁSZF: Általános Szerződési Feltétek Partner Program Szolgáltatás igénybe vételére.
1.3. Regisztrációs Űrlap: Kialakított online szerződéskötési és szolgáltatás igénybevételi felület.
1.4. Partner a Megrendelőlapon meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az adott repülőnapi rendezvény szervezőjeként a Szolgáltatást igénybe veszi.
1.5. Szerződés: a Szolgáltatás igénybevételére a Partner és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, amely az ÁSZF-ből és a Megrendelőlapból áll.
1.6. Szolgáltatás: a szolgáltatás az Airshowinfo.hu nevű webportálon keresztül nyújtott elsődlegesen a rendezvények marketing tevékenységeit élinkítő és segítő kampányprogram, amelynek elemeit és változatait a weboldal Partner Programjára vonatkozó felülete tartalmazza.
1.7. Díjszabás: a Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel Partner által fizetendő díjakat tartalmazó, a Partner Program felületén közzétett árazás (Forintban és Amerikai Dollárban meghatározva).
1.8. Fél vagy Felek: Szolgáltató és Partner.

2. Az általános szerződési feltételek elfogadása

2.1. A regisztráció azaz a szolgáltatás igénybe vétele során a felhasználó, ha a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Rendezvény Szervezői, azaz a Partner között.

2.2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait.

3. Szolgáltatás és Szolgáltatási feltételek

3.1. A Szolgáltató jelen szerződés keretei közt a Partner, azaz a rendezvény szervező számára biztosít felületein megjelenést, és kiemelt marketing lehetőségeket. A szolgáltatások több szinten vehetőek igénybe, ingyenes illetve díjköteles változatok formájában, amelyek pontos és érvényes szolgáltatási tartalmát a Partner Program főoldalának leírása, és az díjszabási táblázat tartalmazza.

3.2. A Szolgáltató a szerződés értelmében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja rendezvény információs adatlapok elkészítése, tartalommal való feltöltése a regisztrációs űrlap és további külső forrásból kapott/szerzett, de hiteles információkkal, belépőjegyek árusítása (amely külön partneri szerződésként kapcsolódik a szolgáltatáshoz), a Szolgáltató közösségi oldalain történő információ megosztás és az ezeken az oldalakon történő szponzorált reklámlehetőségek felajánlása (Facebook boost), rendezvény partneri csomagtól függő kiemelése a weboldal több felületén (főoldali slider / box, rendezvény naptár kiemelés), hírportálján történő hírközlés és ezen hírek megírása, az Előfizetőtől vagy külső forrásból való átvétele, reklámfelületek biztosítása, egyéb kiegészítő szolgáltatások nyújtása, amelyek egyéni megbeszélések alapján igényelhetők.

3.3. A Szolgáltató a kért és megrendelt szolgáltatásokat, a szolgáltatás díjának kiegyenlítését követően 2-5 munkanapon belül (a rendelő Partnerek mennyiségétől függően) köteles elkészíteni, és működésbe hozni. Az ingyenes csomag igénylése esetén a 2-5 munkanap a regisztrációt követően értetendő. A megjelölt időn belül az alábbi alapvető szolgáltatások lépnek érvénybe: rendezvény információs adatlapok létrehozása, kiemelések eszközölése a weboldal felületein. A további, megbeszélést igénylő szolgáltatások a Partner és a Szolgáltató között lebonyolított egyeztetések következtében lépnek életbe. A Szolgáltató a Partnert a fentebb említett és megjelölt időintervallumon belül a megadott elérhetőségek egyikén keresi ezen részletek egyeztetése végett.

3.4. Abban az esetben, amennyiben a Partner egy későbbi időpontot választ a marketing eszközök érvényesítésére, az alapvető szolgáltatások a rendelési űrlap leadása után elkészítésre kerülnek, és műkösésbe lépnek a 3.3. ponban részletezett feldolgozási időn belül.

3.5. A Szolgáltatás igénybe vétele a szolgáltatási űrlap kitöltésével és a fizetési mód (A 4. Díjszabás pontban részletezett) kiválasztásával kezdődik. A szolgáltatás díjának kiegyenlítése (baki átutalás, bankkártyás fizetés) után a szolgáltatások a 3.3. pontban megjelölt időn belül elérhetővé válnak. A Szolgáltató a kifizetett Szolgáltatásról a Partner számára számlát küld a kiegyenlítést követő egy munkanapon belül. A szolgáltatások gyors és hatékony lebonyolítása végett a regisztrációs űrlap azokat az információkat kéri be, amelyek alapján már a Szolgáltatás érvényesíthető és elindítható. A alapvetőként megjelölt szolgáltatásokon kívül a Szolgáltató 2-5 munkanapon belül köteles a Partner az általa megadott elérhetőségek egyikén megkeresni a további kiegészítő szolgáltatások kiegyenlítése végett. Amennyiben a Partner Szolgáltatás az ingyenes (Média Partner) csomagját jegyárusítással kapcsolatos további szolgáltatások nélkül veszi igénybe, úgy a Szolgáltató a szolgáltatások érvényesítése után (2-5 munkanap) egy tájékoztató e-mailt küld annak meglétéről és bemutatásáról.

4. Díjazás és Fizetési Feltételek

4.1. A Szolgáltatás igénybevételéért a Partner – a regisztráció során meghatározott időszakra, – előre díjfizetésre köteles. A Partner által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján, amelyet a partner program főoldalán és díjszabás oldalán található ártáblázat tartalmaz.

4.2. A Partner az alábbi módokon egyenlítheti ki fizetési kötelezettségét: Banki Átutalással, Bankkártyás Fizetéssel (STRIPE biztonságos fizetési felületén, a bankkártya adatok megadását követően. A STRIPE fizetési rendszerről további információk a vállalat hivatalos weboldalán érhetők el: https://stripe.com/about). A bankkártyás fizetés azonnal jóvá íródik, így ezt követően egy munkanapon belül hiteles elektronikus számla kerül kiállításra. A szolgáltatások a 3.3. pont szerinti feldolgozási idő elteltével kerülnek bevezetésre a sikeres fizetés időpontjától számítva.

4.3. Banki átutalás esetén (kérjük vegyék figyelembe, hogy az átutalás feldolgozási ideje 2-3 munkanap!). Az átutalás esetében a rendelést követően a fizetési határidő 7 munkanap. A szolgáltatások a 3.3. pont szerinti feldolgozási idő elteltével kerülnek bevezetésre a bank általi jóváírás időpontjától számítva.
Bankszámla adatok:

BANK TRANSFER INFORMATION
BANK NAME: BANK OF AMERICA
ACCOUNT NUMBER: 334046747812
ROUTING NUMBER: 061000052
SWIFT CODE: BOFAUS3N
ABA CODE: 026009593
BANK ADDRESS: 244 S MAIN STREET, ALPHARETTA GA 30009, USA4.4. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál teljes összegben jóváírásra kerül. A Szolgáltató ezzel egy időben a Partner számára hiteles elektronikus számlát állít ki, amelyet a regisztráció során megadott e-mail címére PDF formátumban juttat el.5. Felelősség és Biztonság

5.1. A Partner a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. A Partner felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS).

5.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner által adott megbízásnak eleget tesz teljes mértékben, hogy a Partner által megrendelt marketing és reklámszolgáltatást, a Partner által kért határidőt betartva, a Megrendelő által kiválasztott formában teljesíti.

5.3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa tulajdonolt és üzemeltett internetes felületeket 100, azaz százszázalékos szinten fenntartja, azokat elérhetővé teszi, rendszeren karbantartja az év minden napján, 0-24 óráig. Az esetleges eseti karbantartások és meghibásodások a tárhelyszolgáltató által végzett munkálatokból adódnak, ezért felelősséget nem vállalunk.

5.4. A Szolgáltató a Szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat valamint a birtokába jutott adatokat a Szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében a Szerződéssel kapcsolatos igények megszűnése napjától számított egy évig, de legalább a Szerződés hatálybalépésétől számított öt évig megőrzi.

5.5. A Szolgáltató a Partnerek által átadott adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek át nem adja! A Szolgáltató a Partner által megrendelt szolgáltatással kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.6. A szerződés hatálya és irányadó jog

6.1. A Szerződés az online regisztráció űrlap felületén történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint, határozatlan időre jön létre.

5.2. Az elküldött igénylés megérkezését Szolgáltató legkésőbb a megérkezését követő 24 órán belül automatikus visszaigazoló email útján visszaigazolja, a szolgáltatásokat 2-5 munkanapon belül bevezeti (banki átutalás esetén az automatikus visszaigazolás mellett a banki adatokat tartalmazó e-mailt is megküldi.). A Szogáltató a visszaigazolást követően 48 órán belül a megadott elérhetőségek egyikén felkeresi a Partnert a pontos igények felmérése érdekében. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számított 24 órán belül nem érkezik meg a Partnerhez, illetve Szolgáltató nem keresi fel a Partnert a rendelésével kapcsolatosan 48 órán belül, a Partner mentesül a rendelési kötöttség alól.

6.3. A nem szabályozott kérdésekben az Amerikai Egyesült Államok és Florida Állam megfelelő törvényei és szabályai az irányadóak.